Top
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΦΛΥΑ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΦΛΥΑ"
blogfoto2.jpg

Νέα

Γραφείο Μελετών "ΦΛΥΑ" Ζαχαριάς Νικόλαος - Αναρτήσεις

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Στα 20 ευρώ καθορίστηκε το ύψος των τελών για την έκδοση πιστοποιητικού βεβαίωσης του χαρακτήρα των δασικών εν γένει εκτάσεων του κυρωμένου δασικού χάρτη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 166986/590 απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος - ΦΕΚ 772/Β/2018.

Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών και τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους διατίθενται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών, κυρίως για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών. Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις (δάση, δασικές, αναδασωτέες, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις), που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από το εν λόγω πιστοποιητικό, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις στο δασικό χάρτη. Για τις περιοχές αυτές αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω υποχρεώσεις.

 

Το ειδικό τέλος (20 ευρώ) υπέρ της έκδοσης του πιστοποιητικού καταβάλλεται:

-είτε στις Δ.Ο.Υ., στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών,
-είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (IBAN GR 2101000240000000000266718).

Σε όλα τα τριπλότυπα είσπραξης θα τίθεται υποχρεωτικά η ένδειξη «Ειδικός φορέας Δασών».

Από την ισχύ της σχετικής ΚΥΑ καταργείται η 112786/506/16.09.2014 «Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη.» (ΦΕΚ 2545 Β’) όμοια.

Nikolaos Zacharias